Alvast bedankt!

Uw giften zijn meer dan welkom op bankrekening NL64 INGB 0006 0377 97

Ze blijven aftrekbaar voor de belasting; onze Stichting is ANBI-erkend.