Investeren in de jeugd is bouwen aan de toekomst. Bouwt u mee?

Over Vrede voor Palestina

In 1991 liep een student antropologie uit Deventer stage in een kibboets in Israël. Hem was verboden de grens met de Westelijke Jordaanoever over te gaan, maar tegendraads als hij was lapte hij het verbod aan zijn laars en nam een kijkje aan de overkant. Wat hij zag en het diepe contrast ervan met de werkelijkheid van de kibboets maakte diepe indruk en liet hem niet meer los. Teruggekomen in Deventer richtte hij samen met zijn ouders en met andere leden van basisgemeente De Onderste Steen een werkgroep op. Later werd dit de Stichting Vrede voor Palestina. Uw giften zijn meer dan welkom op bankrekening NL64 INGB 0006 0377 97 t.n.v. Stichting Vrede voor Palestina Ze blijven aftrekbaar voor de belasting; onze Stichting is ANBI-erkend

Lees verder

Ontwikkeling

De Stichting Vrede voor Palestina had van meet af aan een dubbele doelstelling: een concreet project steunen op de Westbank en informatie geven hier in Nederland over de situatie in Israël-Palestina. Aanvankelijk was het project de Hope Flowerschool, nu is het al een aantal jaren de Al Mostaqbalschool (= school De toekomst) in Al Khader (bij Bethlehem). De Stichting gaat ervan uit dat wij, volwassenen, er niet in geslaagd zijn om vrede te bewerkstelligen in Israël en Palestina; door eraan te werken dat kinderen vrede in zichzelf vinden hoopt de Stichting middels hen een bijdrage te kunnen leveren aan vrede daar. Creatieve werkvormen als spel en drama zijn daarbij bijzonder effectief.

Wat doen wij