Alvast bedankt!

Uw giften zijn meer dan welkom op

bankrekening NL64 INGB 0006 0377 97 t.n.v. Stichting Vrede voor Palestina

Ze blijven aftrekbaar voor de belasting; onze Stichting is ANBI-erkend.