De jury van de Ab Harrewijn Prijs heeft vijf personen en hun projecten bekend gemaakt die dit jaar meedingen naar de prijs. De bekendmaking van de Ab Harrewijn Prijs 2021 zal plaatsvinden op zaterdag 18 september vanaf 15.00 uur in de Pauluskerk te Rotterdam, Mauritsweg 20 (3 minuten lopen vanaf R’dam CS).
De volgende vijf genomineerden zijn door de jury geselecteerd (in willekeurige volgorde):
Geert Rozema, pastor bij Extra Zorgvoorziening (EZV) De Geniepoort in Alphen, als vertegenwoordiger van de gedetineerden in de EZV, die een project gestart zijn om levensmiddelen in te zamelen voor de lokale voedselbank.
Neo de Bono, coördinator van de Moerwijk Coöperatie in Den Haag, een combinatie van bewonersorganisatie, bewonersbedrijf en bewonersplatform, opgezet om gaten van verschillende (geld)stromen die uit de wijk weglekken te dichten: dus uitgaan van de kracht die in Moerwijk zelf zit. Meer informatie: https://www.moerwijkcooperatie.nl/
Helene van Gelder van Sam2 in Baarn, die zich tot doel stelt een verrassing tot stand te brengen voor minima door anonieme sponsoren te zoeken bij wensen van mensen die moeten rondkomen van een minimaal inkomen. Meer informatie: http://www.sam2.nl/
Nabil Sahhar van Vrede voor Palestina uit Deventer, die zich al dertig jaar inspant om dialoog gaande te houden tussen Palestijnen en Israeli’s, zowel ter plekke als in Nederland. Meer informatie: https://vredevoorpalestina.nl/
Ibtissam Abaâziz van Meld Islamofobie uit Den Haag, een initiatief dat zich niet alleen richt op het in kaart brengen van discriminatie, maar ook concrete hulp biedt om slachtoffers op weg te helpen, met een luisterend oor of juridisch advies. Meer informatie: https://www.meldislamofobie.org/


De Ab Harrewijn Prijs is een initiatief van de gelijknamige stichting. De stichting steunt vooral op parti-culiere giften, maar krijgt ook ondersteuning van: De Linker Wang, platform voor geloof en politiek, GroenLinks, Stichting Steunfonds DISK, Emmaus Parkwijk en Emmaus Haarzuilens.
De Prijs is vernoemd naar Ab Harrewijn, theoloog, dominee, arbeidspastor bij DISK Amsterdam, voorzitter en Tweede-Kamerlid van GroenLinks. Ze wordt jaarlijks uitgereikt sinds 13 mei 2003, een jaar na het plotselinge overlijden van Ab Harrewijn.
De jury van de Ab Harrewijn Prijs bestaat uit Hub Crijns (voormalig directeur DISK), Kees Vendrik (lid Eerste Kamer), Job de Haan, (bestuurslid De Linker Wang), Eddy Reefhuis (oud-studiegenoot van Ab), en Els Veenis (voormalig partijbestuurder GroenLinks). De winnaar van de Ab Harrewijn Prijs krijgt een kunstwerk met bijbehorende cheque van 5000 euro uitgereikt. Voor de andere vier genomineerden is een prijs van 1500 euro beschikbaar.
Meer informatie over de prijs en de genomineerden treft u aan op www.abharrewijnprijs.nl. Secretariaat: Mathenesserlaan 412, 3023 HE Rotterdam, e-mail: secretariaat@abharrewijnprijs.nl

Gerelateerde berichten


window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'G-S5CYW8GT53');