Aartsbisschop Desmond Tutu, de Zuid-Afrikaanse antiapartheidsactivist en winnaar van de Nobelprijs voor de Vrede, is op 26 december op negentigjarige leeftijd overleden. Hij stond niet alleen bekend om zijn rol bij het beëindigen van het apartheidssysteem in Zuid-Afrika, maar ook om zijn strijd tegen onrecht en ongelijkheid over de hele wereld, waaronder in het Midden-Oosten. ‘Als je neutraal bent in gevallen van onrecht, heb je de kant van de onderdrukker gekozen,’ aldus Tutu.1)
 
Aartsbisschop Tutu was een uitgesproken criticus van de Israëlische bezetting van de Palestijnse gebieden en de belegering van Gaza, waarbij hij regelmatig wees op de parallellen met de apartheid in Zuid-Afrika. ‘Wat de Palestijnen bij controleposten wordt aangedaan, is het soort ding dat wij in Zuid-Afrika hebben meegemaakt.’ In 2008 leidde de aartsbisschop een VN-onderzoeksmissie in Gaza, waarna hij de Israëlische belegering die een jaar daarvoor was begonnen bestempelde als ‘een grove schending van de mensenrechten’.
 
In 2014 sprak aartsbisschop Tutu in een artikel (€) gepubliceerd in de Israëlische krant Haaretz zijn steun uit voor de internationale Boycot, Sancties en Desinvestering-beweging (BDS) als een vreedzaam middel om de Israëlische bezetting tegen te gaan. ‘Degenen die zaken blijven doen met Israël, die bijdragen aan een gevoel van “normaliteit” in de Israëlische samenleving, bewijzen het volk van Israël en Palestina een slechte dienst. Ze dragen bij aan de bestendiging van een diep onrechtvaardige status-quo,’ aldus aartsbisschop Tutu. In dit interview wees hij onder meer ook op de beleggingen van het Nederlands Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds (ABP) in bedrijven die bijdragen aan het in stand houden en de groei van de illegale Israëlische nederzettingen in bezet Palestijns gebied.
 
Desmond Tutu uitte ook kritiek op gewelddadigheden van Palestijnse kant. ‘Ik heb degenen in Palestina veroordeeld die verantwoordelijk zijn voor het afvuren van raketten op Israël. Ze wakkeren de vlammen van haat aan. Ik ben tegen alle uitingen van geweld.’ Daarbij merkte hij op dat de Israëlische reactie op Palestijnse raketten ‘onevenredig wreed’ was. 
The Rights Forum plaatste op 27 december jl. bovenstaand bericht op haar site.
Tutu's gehele uitspraak in deze:
If you are neutral in situations of injustice, you have chosen the side of the oppressor. If an elephant has its foot on the tail of a mouse and you say that you are neutral, the mouse will not appreciate your neutrality.”

Gerelateerde berichten


window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'G-S5CYW8GT53');