Het bestuur:

  • N.E. Sahhar, voorzitter
  • Lien Willems, secretaris
  • Khaled Sa’ad, penningmeester

Onze Visie:

Vrede begint eerst met het vinden van vrede in jezelf

Missie:

  • De basis van de zwakste kinderen verstevigen -kinderen uit vluchtelingen kampen
  • Meer mogelijkheden creëren voor de jeugd binnen en buiten het onderwijs

De Stichting Vrede voor Palestina is een kleine stichting. Het bestuur bestaat momenteel uit drie mensen, waaronder twee Palestijnen. Nabil Sahhar is de bijna onvermoeibare en inspirerende voorzitter ervan. 

Naast het bestuur kent de Stichting Vrede voor Palestina een trouwe kring van sympathisanten en donateurs. Voor activiteiten, zoals bijvoorbeeld enkele jaren geleden onze bijdrage aan festival De Oriënt in Deventer, kunnen we een beroep doen op een kring vrijwilligers. Anderzijds hebben we tgv  het 25-jarig bestaan van de Stichting onze vrijwilligers en de trouwste donateurs uitgenodigd voor een Palestijns diner. Dit verliep zeer geanimeerd en werd zeer gewaardeerd.

Mensen van de Stichting Vrede voor Palestina nemen vanuit de Stichting en op individuele titel deel aan andere groepen en activiteiten rondom Israël/Palestina. Er lopen vele lijntjes en verbindingen.

We vatten onze doelstelling om informatie te geven over de situatie in Israël/Palestina zeer serieus op. We hebben daarvoor allereerst onze Nieuwsbrief. Sinds twee jaar verschijnt deze digitaal. Uitnodigingen om te komen spreken of om deel te nemen aan een debat worden alleen niet gehonoreerd als we echt niet kunnen.

Ons Geloof

We geloven dat investeren in de jeugd investeren is in de toekomst. De jeugd is de toekomst en op hen vestigen we onze hoop voor een rechtvaardige vrede. Een vrede die blijvend is, waar respect is voor elkaar en waar niet het ene volk over het andere volk wil heersen. We dromen van een wereld waar liefde en gelijkheid heerst. Overal, maar juist ook in het land van vrede.

We geloven in de goedheid van de mens, van alle mensen. Die proberen we aan te spreken, te prikkelen, te stimuleren. We geloven dat vijanden worden gemaakt en we weigeren die te maken. Elke mens telt en we houden zowel het slachtoffer als de dader in het oog. Beide zijn ons inziens slachtoffer, de een door zijn daden, de ander door het verduren van het onrecht van de dader. We komen, met henzelf, op voor de slachtoffers, maar we houden ook oog voor de daders. Zo hopen we de cyclus van geweld en tegengeweld te doorbreken. 

We geloven dat onrechtvaardigheid eindig is. Er zal een dag komen dat het vrede is. Onze generatie is het niet gelukt. Daarom investeren we in de volgende generatie, dat die niet verloren gaat, maar aan een toekomst kan bouwen in haar eigen land. En dat daar de macht van het recht heerst en niet het recht van de macht.

Onze Hoop

Hoop putten we uit de gezichten van jonge mensen, die blijven dromen van een toekomst, blijven dromen van een gelukkig leven. Via de mogelijkheden van internet  ligt de wereld voor hen open terwijl ze zelf achter een grote scheidingsmuur opgesloten zitten in een grote gevangenis. Door de vernederingen van de bezetting worden deze kinderen veel te vroeg uit hun kind-zijn de volwassen wereld in gedwongen. We willen de periode van het kind-zijn verlengen, er een diepte in aan brengen van innerlijke vrede en geluk. We willen de jeugd terug geven aan de jeugd.

Vrede voor Palestina

De Stichting Vrede voor Palestina is een kleine organisatie die streeft naar een groot doel: een  rechtvaardige vrede voor alle bewoners van Palestina. En we beginnen bij het kind, we willen vrede brengen in het hart van het kind. Kleine stappen op weg naar een grote droom: vrede in het Land van Vrede.

Gebed

En hun Shalom de onze,
Dat die woorden opnieuw hun betekenis krijgen,
Vrede met rechtvaardigheid,
Om uiteindelijk een innerlijke vrede te bereiken,
Die vrede waar de mensheid eeuwig naar streeft

Laat ons bidden voor:

Twee volken op een klein strookje land,
Kinderen van Abraham,
Gegijzeld in geweld en tegengeweld,
Levend tussen angst en wanhoop,
Tussen overmacht en machteloosheid,
Twee getraumatiseerde volken…….
Gebonden in hun lot,
Gebonden in hun tragische geschiedenis,
Die de weg van rede verloren hebben,

Een volk die de annihilatie van de geschiedenis heeft kunnen doorstaan,
Een volk die de vergetelheid van de tijd heeft kunnen weerstaan,
Haar identiteit heeft kunnen bewaren, ontheemd, verplaatst of vluchteling in den vreemde.

Laat ons bidden dat:

Het licht kan weer schijnen,
Het licht van de verloren hoop,
Dat de menselijk wraakzucht en haat
Ons leven niet beheerst
Dat onze menselijkheid niet verloren gaat,

Laat ons bidden voor:

Die slachtoffers,
Die slachtoffers die hun leven verloren hebben,
Voor hun nabestaanden,
Voor het herstel van hoop en vertrouwen,
De wijsheid te vinden…..om te bouwen,
Te bouwen op de jongere generaties,
Voor een betere toekomst voor iedereen.

Laat ons hier in Nederland en elders in de Wereld… moed houden,
De moed om kritisch en objectief te blijven,
De verantwoordelijkheid niet te ontwijken,
” Want als Nederland geen deel uit kan maken van de oplossing,
Dan maakt zij zich zeker een deel van het probleem”.

In het land waar “Herrijzen” zijn Primeur heeft gehad,
Is het misschien niet te veel gevraagd te bidden voor het “Herrijzen” van hoop,
Herrijzen van de echte Vrede
Zowel voor hun kinderen als van de onze.

van de voorzitter

window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'G-S5CYW8GT53');