Over de Al Mostaqbalschool

De Al Mostaqbalschool is een school voor moeilijk lerende kinderen en kinderen met gedragsproblemen. Het aantal leerlingen neemt gestaag toe. Evenals het aantal docenten. De docenten zijn deskundig en gedreven. Ze zetten alles op alles om het kind ‘rechtop’ te krijgen en dat het vrede in zichzelf vindt. Waar ze hier niet in slagen ervaren ze het bijna als een persoonlijk falen. De omstandigheden waaronder ze werken zijn verre van ideaal: de bezetting van de Westbank door Israël, nu al bijna 54 jaar,  laat diepe sporen na. Kinderen maken nachtelijke invallen mee – de docenten noemden in een gesprek enkele jaren geleden deze invallen een van de moeilijkste dingen om mee om te gaan – , ze zien hoe hun ouders en broers en zussen vernederd worden, achteloos worden door passerende patrouilles traangasgranaten op het schoolplein geworpen, er is veel geweld om hen heen. Dit heeft zijn weerslag op de concentratie en motivatie van de kinderen. 

Überhaupt is onderwijs in Palestina belangrijk. Het wordt gezien als een belangrijke voorwaarde om iets te kunnen bereiken in de toekomst. 


Stichting Vrede voor Palestina en de Al Mostaqbalschool

SVvP is een kleine stichting. Ze heeft de Al Mostaqbalschool tot nu toe op verschillende manieren gesteund:

  • Onze voornaamste bijdrage is dat we de school geld geven voor haar jaarlijkse zomerkamp. Hier doen leerlingen van de Al Mostaqbalschool aan mee en kinderen van elders. Zo werkt het zomerkamp al doende aan contacten en samenwerking tussen de kinderen van de Al Mostaqbal en ‘gewone’ kinderen. Tijdens het zomerkamp wordt ook volop gewerkt met spel, met creatieve werkvormen, met muziek en drama. De Stichting is ervan overtuigd dat een dergelijke benadering veel meer en veel gemakkelijker bijdraagt aan integratie, samenwerking, vrede.
  • In het verleden hebben we soms, als de school er expliciet om vroeg, een individuele leerling gesteund, die in diepe nood zat.
  • Tweemaal heeft een student van hier een soort stage gelopen op de school. De eerste keer zette een student van de HKU, die de opleiding Docent Drama volgde en die Arabisch sprak, in samenwerking met de docenten met de verschillende klassen van de school een project op, dat resulteerde in een gezamenlijke uitvoering. De docenten konden hun voordeel doen met verschillende methodieken die ze op die manier aangereikt kregen. De tweede keer deed een student Conflictstudies mee aan de zomerweek. Op zich wordt het al zeer gewaardeerd dat mensen van buitenaf bereid zijn een dergelijke bijdrage te leveren. De situatie in Palestina krijgt doorgaans  weinig aandacht van buiten.
window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'G-S5CYW8GT53');