“Elk jaar kijken we uit naar het succesvolle educatieve twee-weken-zomerkamp waarin kansarme kinderen, gezond en met beperkingen, samen op een gelijkwaardige manier met elkaar omgaan, door spel en ontspanning zichzelf hebben kunnen ontplooien als volwaardige burgers. De vrede die zij in zichzelf hebben ontdekt kunnen ze later in hun leven uitdragen. Dit is onze en jullie bijdrage aan de vrede in het land”

Van vluchtelingkamp tot een zomerkamp

Juni 1967 markeerde de weg naar een langdurige bezetting en de weg naar vluchtelingkampen. Sinds juni 2015 heeft de stichting voor de kinderen en kleinkinderen van deze verloren generatie een zomerkamp bezorgd. Een kamp zonder VN tenten en rantsoenen van brood en water maar een educatieve en recreatieve kamp van samen zijn in spel, dans, drama, sport en eten. 70 kinderen vanuit de school van het speciale onderwijs Al Mostqbal mochten nog 50 anderen kinderen uitnodigen vanuit hun familie of er buiten. Jongeren met een beperking mochten hun plaats innemen in hun samenleving en met trots anderen als gasten mee te nemen naar hun eigen schoolkamp. Een doorbraak in het taboe van schaamte voor de gehandicapten, een eerherstel voor die ouders die belast voelden met hun eigen kinderen. Is dit een omslag in de samenleving of een kleine stap op weg naar totale omslag in het denken van de mensen! Het is een moeilijke vraag dat niet makkelijk te beantwoorden is maar het is zeker een kanteling in het conservatieve denken van mensen. Het is zeker nog geen strijd gewonnen maar wellicht een slag gewonnen in deze strijd. We mogen als stichting het veld nog niet verlaten want er ligt nog veel werk voor ons te doen. We moeten door aan de slag met doel het vrede te bereiken voor deze Palestijnse kinderen die de echte vrede zullen op een dag bereiken met hun Israëlisch neefjes.

window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'G-S5CYW8GT53');